Price: from $1999 / person

Tour Durations:2017/09/12 - 09/21
Trip begins at: Beijing
Trip ends at: Shanghai
Attractions: Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, the Great Wall, Temple of Heaven, Giant Wild Goose Pagoda, Terracotta army, Yu Garden Bazaar, the Bund, Acrobatic Show, Huangpu River Cruise

Price: from $899 / person

Tour Durations:2017/09/11 - 09/20
Trip begins at: Beijing
Trip ends at: Shanghai
Attractions: Tiananmen Square, Summer Palace, Badaling section of the Great Wall, Temple of Heaven, Terracotta army, Elephant Trunk Hill, Reed Flute Cave, Li River, Yangshuo, Yuyuan Garden, the Bund

Price: from $1,499 / person

Tour Durations:2017/10/16 - 10/26
Trip begins at: Shanghai
Trip ends at: Shanghai
Attractions: Yu Garden, the Bund, Yuanjiajie Mountain, Zhangjiajie National Forest Park, Yellow Stone Mountain, Golden Whip Stream, Yellow Dragon Cave, Phoenix town, Xijiang Miao Village, Huangguoshu Waterfall, Qingyan ancient town

Price: from $2799 / person

Tour Durations:2017/06/06 - 06/18
Trip begins at: Beijing
Trip ends at: Shanghai
Attractions: Temple of Heaven, Tiananmen Square, Summer Palace,  the Forbidden City, the Great Wall, Terra-Cotta army, Chinese dumplings banquet, Panda Breeding Research Center, Leshan Giant Buddha, the West Lake, Yuyuan Garden, the Bund