Price: from $1,499 / person

Tour Durations:2017/10/16 - 10/26
Trip begins at: Shanghai
Trip ends at: Shanghai
Attractions: Yu Garden, the Bund, Yuanjiajie Mountain, Zhangjiajie National Forest Park, Yellow Stone Mountain, Golden Whip Stream, Yellow Dragon Cave, Phoenix town, Xijiang Miao Village, Huangguoshu Waterfall, Qingyan ancient town